Slovenské hory » Slovenský ráj a Spiš » Rezervace Stratená

Rezervace Stratená

Rezervace Stratená je státní přírodní rezervace a rozprostírá se na ploše 678 ha. Najdeme ji v katastrálním území Dobšiná, Dedinky. Mezi zajímavosti přírody v této rezervaci patří bohatost různých dřevin. Např. kolem řeky Hnilca převládá olše šedivá. Na kolmých stěnách, které jsou chůzí nepřístupné se nacházejí vzácné skalní společenstva s převládajícími horskými druhy rostlin. Rezervace má členěný reliéf s velice rozmanitými geomorfologickými útvary vápencového podkladu.
Fotografie uživatelů
Dedinky
Slovenský ráj - Dedinky
Zejmarská dolina
Pacmanská Maša
Biele Vody
výhľad na čásť Spiše a Gemer 9.7.2010
pohľad na Stratenú 9.7.2010